Facility & Privilege

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Customer Lounge

โซนรับรองลูกค้าบรรยากาศโปร่งโล่งสบาย พร้อมการบริการให้ทุกท่านด้วยความประณีต และใส่ใจทุกรายละเอียด

 • บริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง / WIFI
 • เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับใช้งาน
 • อุปกรณ์สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต
 • ห้อง VIP LOUNGE (ชั้น 2)
 • บริการนวดเพื่อผ่อนคลาย (จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 น. – 12.00 น.)